Visuele identiteit voor Stichting Zetje In

Zetje In is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het opnemen van de thema’s racisme en discriminatie in het Nederlandse onderwijscurriculum (PO, VO en lerarenopleidingen). Daarnaast streeft het initiatief naar aanpassingen van de kerndoelen en leerlijnen waardoor leerlingen een vollediger en inclusiever onderwijsaanbod krijgen.

 

 

In het gelijknamige burgerinitiatief werd er gesteld dat racisme en discriminatie verplichte thema’s zouden moeten worden in de lesstof van het primair en voortgezet onderwijs. In drie weken tijd ondertekenden meer dan 60.000 mensen het initiatief, en werd er in de Tweede Kamer een motie ingediend én aangenomen, die op één lijn stond met de inhoud van het initiatief. Dit heeft ertoe geleid dat het nu verplicht is om over deze thema’s te onderwijzen. Naast het ontwikkelen van lespakketten heeft Zetje In diverse social media kanalen om bewustwording te creëren. 

 

Meer informatie over Zetje In vind je op zetjein.nlLinkedin en Instagram.

grafisch ontwerp zwolle
Bekijk meer